skip to Main Content

Výzva UEAA k úpravě předpisů EU ve věci editace genů

UEAA (Unie evropských zemědělských akademií), jejímž členem Řídicího výboru je také ČAZV, tvrdí, že směrnice 2001/18 / ES se stala nevhodnou kvůli pokroku ve vědeckých poznatcích a nedávnému technickému pokroku, jako je editace genomu, a proto naléhavě žádá vládu EU,…

Zpráva z listopadového zasedání předsednictva ČAZV

Dne 3. 11. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D. a Mgr. Jan Radoš, kteří zde reprezentovali MZe. Předsednictvo se mimo řádné agendy věnovalo především přípravě Koncepce…

Zástupci ČAZV se zúčastnili mezinárodního kulatého stolu Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha

Ve čtvrtek dne 22. 10. 2020 se členové pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha zúčastnili mezinárodního kulatého stolu, online jednání pořádaného Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). V rámci jednání byla diskutována…

Nejen o zářijových akcích ČAZV v časopise Zemědělec

V časopise Zemědělec 42/2020 si můžete přečíst hned tři články věnované uskutečněným akcím a novinkám na ČAZV. V článku na téma "Květinův den v akademii v Praze" se dozvíte více informací o průběhu XI. ročníku Mezioborového semináře mladých farmakologů a…

Zprávy z proběhlých jednání redakčních rad časopisů ČAZV

Dne 14. října 2020 se pod vedením editorky, paní prof. Jany Řepkové, uskutečnilo formou videokonference zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, vývoj hodnoty impakt faktoru, zařazení do…

Zpráva z říjnového zasedání předsednictva ČAZV

Dne 6. 10. 2020 se konalo jednání předsednictva ČAZV. Z důvodu trvání nouzového stavu a s tím souvisejících vládních opatření se jednání předsednictva konalo prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byl Mgr. Jan Radoš, který zde reprezentoval MZe a části jednání se…

Zpráva z jednání Řídícího výboru UEAA

Dne 6. 10. 2020 se prostřednictvím videokonference uskutečnilo zasedání Řídícího výboru UEAA (Unie evropských zemědělských akademií). Účastníky jednání přivítal viceprezident UEAA profesor Guram Aleksidze, prezident Gruzínské akademie zemědělských věd, který byl na jednání zvolen oficiálním prezidentem UEAA. Během jednání byl…

Zpráva z jednání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 24. 9. 2020 se uskutečnilo jednání Vydavatelské rady ČAZV. Jednání vedl předseda Vydavatelské rady prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. Hlavními body jednání bylo zhodnocení dosavadní vydavatelské činnosti ČAZV – hodnot impakt faktoru jednotlivých časopisů a jejich oscilace. Ve srovnání…

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2020

Ve čtvrtek 1. října 2020 proběhlo na střeše Národního zemědělského muzea slavnostní vyhlášení mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje a předání ocenění v rámci již tradiční soutěže o ceny ministra. Ocenění byla udělena ve dvou kategoriích: Cena ministra zemědělství pro mladé…

Proběhl workshop Píšeš? Publikuj! Aneb od rukopisu k publikaci

Dne 24. září 2020 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty workshop „Píšeš? Publikuj! Aneb od rukopisu k publikaci“ pořádaný Českou akademií zemědělských věd (ČAZV). Workshop byl určen především zástupcům vysokých škol, univerzit a výzkumných institucí působících v oblasti…

Otevřený dopis předsednictva členské základně ČAZV

Vážené členky a vážení členové České akademie zemědělských věd, dovoluji si Vás jménem předsednictva pozdravit v době končících prázdnin a vyslovit naději, že jste všichni zdrávi. Letošní pandemie nemoci Covid 19 nám neumožnila uspořádat plenární zasedání v březnu tohoto roku. Věřte, že…

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Soil and Water Research

Dne 18. září 2020 se uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Soil and Water Research (SWR). Vzhledem k epidemiologické situaci se setkání uskutečnilo kombinovanou formou, částečně prezenčně na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU v Praze a částečně formou videokonference. Editor…

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína

Dne 16. září 2020 se pod vedením editorky, paní profesorky Dagmar Zendulkové, uskutečnilo na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, související výzvy a problémy, vývoj hodnoty…

Květinův den na České akademii zemědělských věd

Dne 2. 9. 2020 se konal již XI. ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2020 a to ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, na půdě České akademie zemědělských věd. Program konference zahájil doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.,…

Zpátky nahoru