skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) si v roce 2024 připomíná 100 let od vzniku Československé akademie zemědělské (ČAZ). Ta vznikla 28. 12. 1924 a na její činnost a odkaz navazuje dnešní ČAZV.   

Toto významné jubileum bude slaveno v průběhu celého roku 2024 jako důležitý milník v historii ČAZV a zároveň jako uznání jejího dlouholetého přínosu k rozvoji zemědělství, zemědělské vědy a výzkumu.  

V rámci oslav 100 let existence ČAZV se dne 22. 10. 2024 uskuteční v Národním zemědělském muzeu v Praze slavnostní plenární zasedání členů spojené s vernisáží výstavy věnované historii, vývoji a současné činnosti ČAZV. Samotné 100. výročí připadá na 28. 12. 2024. Přesně v tento den před 100 lety se konalo ustavující valné shromáždění Československé akademie zemědělské (ČAZ), na kterém byl schválen statut ČAZ. Současná ČAZV je od roku 1993 zřízena jako příspěvková organizace Ministerstva zemědělství a na odkaz a činnost ČAZ navazuje.

K příležitosti tohoto významného jubilea připravuje ČAZV řadu akcí a činností, jejichž přehled najdete v sekci Pozvánky.

                        

  • ČAZV vydala a knihu s názvem „100 let České akademie zemědělských věd 1924-2024. Publikace přináší pohled do historie fungování akademie, který byl v průběhu 100 let v různých formách. Měnil se název i struktura, ale smysl a cíl činnosti akademie zůstává stále stejný. Tím je podpora zemědělské vědy a výzkumu, osvěta a spolupráce vědců, odborníků, akademiků i praktiků napříč všemi obory zemědělství, potravinářství a lesnictví. Kniha zároveň popisuje činnosti současné akademie v rámci jejich 12 odborů a také přehled o univerzitních pracovištích a výzkumných ústavech zaměřených na zemědělskou vědu a výzkum, které s akademií dlouhodobě spolupracují.

           Tisková zpráva a fotografie ze křtu knihy

 

 

  • Podívejte se na brožuru „100 let ČAZV v kostce. Brožura přináší stručný pohled do historie a vývoje ČAZV, přehled o současných aktivitách, projektech i propagace akademie. Nechybí ani historické fotografie a přehled vydavatelské činnosti.

           Brožura k prohlédnutí a stažení ZDE

 

Zpátky nahoru