skip to Main Content

Kontakty na tiskové mluvčí v daných odborných oblastech

Odbornost

Jméno

Email

Ekonomika, řízení, sociologie a informatika

prof. Ing. Lukáš ČECHURA, Ph.D.

cechura@pef.czu.cz

Lesní hospodářství

prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc.

podrazsky@fld.czu.cz

Pedologie

prof. Ing. Radim VÁCHA, Ph.D.

vacha.radim@vumop.cz

Potravinářská technologie a technika

Ing. Petr ROUBAL, CSc.

roubal@milcom-as.cz

Rostlinná výroba

Ing. Jaroslav ČEPL, CSc.

cepl@vubhb.cz                  

Rostlinolékařství

prof. RNDr. Ing. František KOCOUREK, CSc.

kocourek@vurv.cz

Rostlinolékařství, management výzkumu

RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D.

nedelnik@vupt.cz

Veterinární lékařství

MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.

faldyna@vri.cz            

Vodní hospodářství

doc. Ing. PhDr. Ladislav KOUTNÝ, Ph.D., CSc.

koutnyl@seznam.cz

Výživa obyvatelstva a jakost potravin

Ing. Slavomíra VAVREINOVÁ, CSc.

slavka.vavreinova@seznam.cz

Zemědělská technika, energetika a výstavba

prof. Dr. Ing. František KUMHÁLA

kumhala@tf.czu.cz

Živočišná výroba

Ing. Miroslav ROZKOT, CSc.

rozkot.miroslav@vuzv.cz

Agrární dějiny

Ing. Zdeněk NOVÁK

zdenek.novak@nzm.cz

Zpátky nahoru