skip to Main Content

Dne 15. 3. 2022 proběhlo on-line zasedání Odboru veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd (ČAZV). Po úvodním přivítání předsedou OVL MVDr. Martinem Faldynou, Ph.D., vystoupil předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který přivítal všechny přítomné a shrnul úkoly, které ČAZV realizovala v posledním období. Vyjádřil také solidaritu s Ukrajinou a ukrajinským lidem. Na vlastním jednání dr. Faldyna připomněl průběh voleb výborů jednotlivých odborů, které proběhly od 3. do 26. 3. 2021, na které navazovalo on-line jednání nového výboru OVL, který zvolil svého předsedu. Dále připomenul jednotlivé odbory ČAZV a jejich předsedy/předsedkyně a zároveň strukturu webových stránek ČAZV. Dr. Faldyna poděkoval všem, kteří se za OVL podíleli na přípravě dokumentu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací MZe na období 2023+ a připomněl 5 výzkumných priorit, které obsahuje výzkumný směr veterinární medicíny. Zazněly také informace o přípravě nového programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2024-2032. Prof. Zendulková informovala přítomné o časopise Veterinární Medicína, o vývoji impakt faktoru a statistikách časopisu. Další část zasedání obsahovala informace o soutěži ministra zemědělství o nejlepší publikační a aplikovaný výstup, o přípravě plenárního zasedání ČAZV, ale také o členské základně a o výzvě k přijímání nových členů. Na závěr zasedání připomněl doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. pořádání mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů „Květinův den“, který proběhne 26. 5. 2022. 

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
předseda OVL ČAZV

Zpátky nahoru