skip to Main Content

Dne 23. března 2022 se pod vedením editora doc. Ing. Tomáše Vyhnánka, Ph.D. uskutečnilo v Domě zemědělské osvěty v Praze zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB). V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru, zařazení do kvartilů a další. Dalším důležitým tématem byla příprava tematicky zaměřeného čísla k 200 letům od narození G. J. Mendela, jehož vydání je plánováno na tento rok.

Zpátky nahoru