skip to Main Content

Slavnostní vyhlášení 6. ročníku literární soutěže ČAZV

Ve středu 19. 6. 2024 odpoledne proběhlo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze slavnostní vyhlášení 6. ročníku literární soutěže na zemědělská témata pro žáky mateřských, základních a středních škol, kterou pořádá ČAZV.  Slavnostního setkání se zúčastnili vybraní autoři a autorky spolu se svými rodiči, kamarády i pedagogy a také řada významných hostů.

Věda pro zemi 2024

Národní zemědělské muzeum (NZM) ve spolupráci s ČAZV vyhlašuje IX. ročník soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Soutěž je v letošním roce rozšířena o téma "fotosyntéza". Přihlásit své práce je možné až do 31. 8. 2024.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění pro rok 2024.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění pro rok 2024.

Vítězné práce soutěže Věda pro zemi

V pátek 6. 10. 2023 v 17h se v Národním zemědělském muzeu v Praze (NZM) uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězných bakalářských, diplomových a disertačních prací na zemědělská témata soutěže Věda pro zemi. ČAZV je již 3. rokem spoluorganizátorem soutěže a podílí se i na hodnocení přihlášených prací.

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023

Ve čtvrtek 24. 8. 2023 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023 - Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Pátý ročník literární soutěže ČAZV byl slavnostně vyhlášen

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení 5. ročníku literární soutěže na zemědělská témata pro žáky základních a středních škol, kterou pořádá ČAZV.  Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze se v hojném počtu sešli mladí autoři a autorky spolu se svými rodiči, kamarády a pedagogy. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila také řada významných hostů.

Věda pro zemi

Národní zemědělské muzeum (NZM) ve spolupráci s ČAZV vyhlašuje VIII. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Letos s podtitulem "Proso a další běžné i netradiční obiloviny". Přihlásit své práce je možné až do 31. 8. 2023.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění pro rok 2023.

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021

Ve čtvrtek 26. 8 2021 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 - Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Třetí ročník literární soutěže ČAZV byl slavnostně vyhlášen. Nejlepší příspěvky si můžete přečíst ve speciálním čísle časopisu „České zemědělství pohledem žáků III“.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 odpoledne byly slavnostně vyhlášeny výsledky třetího ročníku literární soutěže na zemědělská témata, kterou pořádá Česká akademie zemědělských věd (ČAZV).  Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty se sešli mladí autoři a autorky spolu se svými rodiči a…

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2020

Ve čtvrtek 1. října 2020 proběhlo na střeše Národního zemědělského muzea slavnostní vyhlášení mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje a předání ocenění v rámci již tradiční soutěže o ceny ministra. Ocenění byla udělena ve dvou kategoriích: Cena ministra zemědělství pro mladé…

Zpátky nahoru