skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) byl prezentován na konferenci „Potraviny, zdraví a výživa 2022: Výživové a zdravotní aspekty technologické úpravy potravin“, která se konala dne 29. 3. 2022 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2. Pořadatelem konference byla Společnost pro výživu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pod záštitou Ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a České technologické platformy pro potraviny. Účastníci mohli nahlédnout do tištěných čísel časopisu CJFS či si je odnést s sebou společně s propagačními předměty ČAZV.

Vedení ČAZV děkuje redaktorce časopisu Ing. Martě Stárové, Ph.D. za propagaci časopisu a celé ČAZV na této konferenci.

 

 

Zpátky nahoru