skip to Main Content

Otevřený dopis předsednictva členské základně ČAZV

Vážené členky a vážení členové České akademie zemědělských věd, dovoluji si Vás jménem předsednictva pozdravit v době končících prázdnin a vyslovit naději, že jste všichni zdrávi. Letošní pandemie nemoci Covid 19 nám neumožnila uspořádat plenární zasedání v březnu tohoto roku. Věřte, že…

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Soil and Water Research

Dne 18. září 2020 se uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Soil and Water Research (SWR). Vzhledem k epidemiologické situaci se setkání uskutečnilo kombinovanou formou, částečně prezenčně na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU v Praze a částečně formou videokonference. Editor…

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína

Dne 16. září 2020 se pod vedením editorky, paní profesorky Dagmar Zendulkové, uskutečnilo na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, související výzvy a problémy, vývoj hodnoty…

Květinův den na České akademii zemědělských věd

Dne 2. 9. 2020 se konal již XI. ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2020 a to ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, na půdě České akademie zemědělských věd. Program konference zahájil doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.,…

Přehled vývoje Impakt faktorů časopisů ČAZV

Základním posláním ČAZV je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Hlavním úkolem ČAZV je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých zemědělských časopisů v České republice, díky kterým cíleně propaguje…

Publikujte i přes léto v našich časopisech

Publikujte v našich 11 mezinárodních odborných časopisech, které  jsou zařazeny do databází Web of Science, Scopus, CrossRef, DOAJ, GoogleScholar a dalších. V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a…

Setkání zástupců ČAZV s předsedou Senátu PČR

Předseda Senátu PČR RNDr. Miloš Vystrčil přijal dne 8. 7. 2020 zástupce předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, prof. Viléma Podrázského a Ing. Jaroslava Čepla v prostorách Valdštejnského paláce. Předseda předsednictva Jan Nedělník představil činnost akademie a účastníci dále diskutovali nad otázkami…

Medailonky odborů ČAZV

ČAZV má celkem 11 vědeckých odborů napříč zemědělstvím. Každý z nich je specifický a má v zemědělském výzkumu své nezastupitelné místo a svou historii. Nyní najdete kompletní přehled jednotlivých odborů spolu s informacemi, kdo je jeho předsedou, čím se každý…

Agricultural Economics nově v Q1 ve Scopusu

Časopis vydávaný ČAZV –  Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) byl zařazen do 1. kvartilu kategorie ekonomie, ekonometrie a finance databáze Scopus. Časopis je zároveň v druhém kvartilu kategorie zemědělských a biologických věd této databáze. Scientometrický ukazatel SJR (Scimago Journal Rank) za…

ČAZV se zúčastnila celostátní přehlídky Naše pole

Celostátní polní přehlídka odrůd a technologií Naše pole pořádaná vydavatelstvím Profi Press v Nabočanech letos oslavila 20 let svého trvání. V posledních letech je partnerem akce také ČAZV. Při zahájení dne 23. 6. pozdravil účastníky také předseda předsednictva ČAZV Jan…

ČAZV je online

V období pandemické situace v České republice a z důvodu přijatých vládních opatření nebylo možné realizovat pravidelná osobní jednání redakčních rad časopisů ČAZV ani zasedání předsednictva. ČAZV však v tomto období nijak nepolevila ve své činnosti a byla schopna se přeorientovat na jednání v online…

Zpátky nahoru