skip to Main Content

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2023 Mezinárodním rokem prosa (IYM – International Year of Millets). Aktivity v rámci celosvětové kampani zastřešuje Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO – Food and Agriculture Organization). Mezinárodní rok prosa je příležitostí ke zvýšení povědomí o prosu, jeho specifikách v pěstování, možnostech využití a výhodách ze zemědělského a zdravotního hlediska. Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) se připojuje k této osvětové kampani s cílem zvýšit povědomí o významu pěstování a zpracování prosa v rámci České republiky. Pěstováním a využitím zemědělských plodin se zabývá zejména Odbor rostlinné výroby (ORV) a Odbor Výživy obyvatel a jakosti potravin (OVOJP).

Podrobné informace o Mezinárodním roku prosa najdete na webu FAO

Aktuality a zajímavosti

 

Zpátky nahoru