skip to Main Content

Členy Etické komise ustanovené v rámci ČAZV jsou:

předsedající: Ing. Hana Urbancová, Ph.D. – ředitelka ČAZV,
členové:
Ing. Vendula Prjachová, MBA – vedoucí oddělení sekretariátu,
Ing. Petra Kopáčková, MSc. – vedoucí oddělení redakce vědeckých časopisů,
Helena Vívodová – asistentka ředitele ČAZV.
(Možnosti, jak kontaktovat jednotlivé členy Etické komise naleznete pod záložkou „Kontakt“)

Zpátky nahoru