skip to Main Content

Členy Etické komise ustanovené v rámci ČAZV jsou:

předsedající: Ing. Hana Urbancová, Ph.D. – ředitelka ČAZV,
členové:
Ing. Adéla Fajčíková – vedoucí oddělení sekretariátu,
Ing. Vendula Pospíšilová, Ph.D. – vedoucí oddělení redakce vědeckých časopisů,
Helena Vívodová – asistentka ředitele ČAZV.
(Možnosti, jak kontaktovat jednotlivé členy Etické komise naleznete pod záložkou „Kontakt“)

Zpátky nahoru