skip to Main Content

Ministryně životního prostředí, Ing. Bc. Anna Hubáčková, přijala 31. 3. 2022 předsedu a místopředsedu předsednictva ČAZV Jana Nedělníka a Viléma Podrázského k jednání. Zástupci předsednictva ČAZV představili odbornou činnost akademie a pozvali paní ministryni na připravované květnové plenární zasedání členů ČAZV. Následná diskuse se zaměřila především na problematiku vody, organické hmoty v půdě, podporu kompostování a na možnosti krajinotvorných prvků. Zástupci předsednictva ČAZV dále paní ministryni nabídli součinnost při konzultacích a tvorbě strategických materiálů.

Zpátky nahoru