skip to Main Content

Tisková zpráva z únorového jednání předsednictva ČAZV

Dne 5. 2. 2019 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo jednání předsednictva ČAZV. Zasedání bylo mimo řádné agendy předsednictva věnováno především organizaci Cen ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a…

ČAZV je členem Platformy pro bioekonomiku České republiky

ČAZV se stala členem Platformy pro bioekonomiku České republiky, jejíž aktivity můžete sledovat na webových stránkách https://bioeconomy.czu.cz/cs/. Platforma pro bioekonomiku České republiky (dále jen Platforma) vychází ze základní definice bioekonomiky. Definice zahrnuje výrobu obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na výrobky…

Tisková zpráva z lednového jednání předsednictva ČAZV

Dne 8. 1. 2019 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo jednání předsednictva ČAZV. Zasedání bylo věnováno především plánovaným akcím v novém roce, strategii k rozšiřování a stabilizaci členské základny či vydavatelské činnosti akademie. V rámci jednání byla věnována pozornost…

Vědecké časopisy ČAZV v novém kabátu

Od 1. 1. 2019 jsou vědecké časopisy ČAZV vydávány v novém designu, který pro ČAZV navrhl grafik pan Matyáš Fuchs. Design nových obálek, který vybrala na svých jednáních Vydavatelská rada a předsednictvo, zaujímá především svou jednoduchostí a moderním nádechem a odpovídá…

Náměstek ministra jmenoval editory časopisů ČAZV

V novém číle časopisu Zemědělec 51/2018 si můžete přečíst článek týkající se jmenování editorů vědeckých časopisů ČAZV. Jednotlivé editory jmenoval na podzim tohoto roku náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.  Celý článek si můžete přečíst zde>>

Rok 2020 bude rokem oslav zdraví rostlin

New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti se očekává zvyšování povědomí veřejnosti i politiků o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném rozvoji.…

Tisková zpráva ze zasedání Odboru rostlinolékařství ČAZV

Rostlinolékařské poradenství, stanovisko odboru k přípravě budoucí společné zemědělské politiky i příprava akcí k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin byli hlavními tématy prosincového zasedání pléna odboru rostlinolékařství ČAZV. V úvodu jednání členové odboru uctili památku významných rostlinolékařů Vlastimila Rasochy, Milana Zapletala a Václava Trojana.…

Tisková zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAZV

Dne 4. 12. 2018 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo poslední jednání předsednictva v tomto kalendářním roce. Zasedání bylo věnováno především bohaté účasti akademie na národních i mezinárodních konferencích a akcích konaných v listopadu, kde byla…

Vzpomínka

Měsíc listopad byl smutným obdobím, ve kterém nás navždy opustili tři významní rostlinolékaři, členové odboru rostlinolékařství ČAZV.

V Brně proběhl 22. ročník konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů

V Brněnském kongresovém centru hotelu Avanti proběhla 21. a 22. listopadu 2018 mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, kterou spolupořádala Česká akademie zemědělských věd. Úvodním slovem akci zahájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel hostitelských organizací Výzkumného…

Zpátky nahoru