skip to Main Content

Zpráva z březnového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 3. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo vyhlášeným cenám ministra za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a pro…

Televizní přenos: Činnost ČAZV v toku času

Dne 4. 3. 2021 proběhlo online setkání se členskou základnou ČAZV. V rámci televizního přenosu vystoupil předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a také předseda Vydavatelské rady prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., kteří shrnuli činnost ČAZV v uplynulých letech a představili…

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – RIV 2021

V roce sběru 2021 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2021, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 8. 9. 2021.

Zprávy z plenárních zasedání odborů ČAZV

Zpráva z plenárního zasedání OZTEV ČAZV Dne 25. 2. 2021 se uskutečnilo Plenární jednání Odboru zemědělské techniky a výstavby ČAZV prostřednictvím online konference. Jednání se zúčastnilo 21 členů odboru, tj. zhruba 30 % členské základny. Přítomné členy pozdravil a práci…

Dopis předsednictva členské základně ČAZV

Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové České akademie zemědělských věd, jménem předsednictva ČAZV si Vás dovoluji informovat, že plánované jarní Plénum členů ČAZV jsme z důvodu stále trvajících vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nuceni zrušit. Je nám velice líto, že se…

Harmonogram voleb do výborů odborů ČAZV v roce 2021

Dovolujeme si informovat, že v roce 2021 skončí čtyřletý mandát současného předsednictva ČAZV a proběhnou volby do výborů odborů (s výjimkou Odboru vodního hospodářství) a následná volba předsedů odborů a předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV. Každý člen ČAZV může využít…

Zpráva z únorového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 2. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání předsednictva byl prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Ing. Jan Doležal, Ing. Iva Blažková, Ph.D. z…

Prohlášení OLH ČAZV k pěstování douglasky tisolisté (popřípadě dalších introdukovaných dřevin) v České republice

Tisková zpráva je částečně reakcí na tiskovou zprávu Hnutí Duha z 26. ledna 2021, varující před plošnými výsadbami douglasky. Douglaska tisolistá představuje dřevinu, jejíž ekologický ekvivalent v evropských podmínkách v podstatě chybí. V současné době je její zastoupení v českých zemích na úrovni cca…

ČAZV se rozrůstá o nový odbor agrárních dějin

ČAZV je již od svého vzniku v roce 1924 odbornou institucí, která sdružuje osobnosti zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání spolu s praktiky v oboru. ČAZV je poradním orgánem Ministerstva zemědělství a v současné době je její činnost rozdělena do 12 vědních oborů, jejichž…

Zpráva z lednového jednání předsednictva ČAZV

První zasedání předsednictva v novém roce se s ohledem na vládní opatření konalo dne 12. 1. 2021 opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D., která zde spolu s Mgr. Janem Radošem reprezentovala MZe, a také náměstek generálního…

Akademie si připomíná 96 let svého působení

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) svou činností pokračuje v naplňování odkazu a poslání České akademie zemědělské (ČAZ), která byla založena 28. prosince 1924. ČAZ byla před 96 lety zřízena jako ústřední vědecká zemědělská instituce, jejímž hlavním smyslem a cílem bylo dle…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína

Dne 15. prosince 2020 se konalo online zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína pod vedením editorky časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulkové, CSc. Hlavním cílem setkání bylo projednat strategické záležitosti časopisu týkající se dosažení mezinárodních standardů a sdílet vizi a přístupy…

Zpráva z rozšířeného jednání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 1. 12. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady ČAZV formou videokonference. Jednání se zúčastnila Ing. Pavlína Adam, Ph.D., která je členkou Vydavatelské rady ČAZV a reprezenovala MZe. Rozšířené jednání Vydavatelské rady se věnovalo…

Zpátky nahoru