skip to Main Content

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Journal of Forest Science

Redakční rada časopisu Journal of Forest Science proběhla dne 29. 11. 2023 formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil současný stav časopisu – počet manuskriptů v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů a vývoj citačních indexů.

ČAZV na Noci vědců

ČAZV se v pátek 6. 10. 2023 zúčastnila celorepublikové akce na osvětu a popularizaci vědy a výzkumu "Noc vědců". V Národním zemědělském muzeu v Praze představila ČAZV návštěvníkům své vědecké časopisy, seznámila je s činností akademie a děti si vyzkoušeli své znalosti v zábavných kvízech.

Vítězné práce soutěže Věda pro zemi

V pátek 6. 10. 2023 v 17h se v Národním zemědělském muzeu v Praze (NZM) uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězných bakalářských, diplomových a disertačních prací na zemědělská témata soutěže Věda pro zemi. ČAZV je již 3. rokem spoluorganizátorem soutěže a podílí se i na hodnocení přihlášených prací.

O průběhu workshopu ,, Jíme s rozumem II“

Dne 4. 10. 20223 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze workshop na téma „Jíme s rozumem“, který pořádal Odbor potravinářské technologie a techniky (OPTT) a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP) ČAZV. Na workshop dorazilo přibližně 57 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, které přivítala předsedkyně OVOJP ČAZV, Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.
Zpátky nahoru