skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd vydává 11 recenzovaných vědeckých  OPEN ACCESS časopisů.

V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a souvisejícími obory. Články jsou publikovány v angličtině.  Všechny články, které byly v časopisech publikovány v elektronické podobě jsou registrovány v databázi CrossRef a mají přidělena DOI čísla.
Časopisy jsou indexovány v největších světových databázích (Web of Science, Scopus, Agricola, Google Scholar, CNKI, J-Gate, DOAJ, …).

Všech 11 časopisů je prezentováno v databázi SCOPUS (Elsevier) a 10 časopisů je registrováno v databázi Web of Science (Core Collection, Clarivate Analytics) z nichž 9 má přidělen Impakt Faktor.

Navštivte stránky vědeckých časopisů ČAZV na: https://www.agriculturejournals.cz/web/

Sledujte nejnovější aktuality na sociálních sítích Facebook a X jednotlivých časopisů: https://www.agriculturejournals.cz/social-media.php

  Název časopisu IF (2022) SJR (2021)
Agricultural Economics

2.22

0.531

Czech Journal of Animal Science

1.22

0.354

Czech Journal of Food Sciences

1.31

0.286

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.94

0.281

Horticultural Science

1.18

0.287

Journal of Forest Science

1.12

0.262

Plant Protection Science

1.28

0.325

Plant, Soil and Environment

2.36

0.444

Research in Agricultural Engineering

0.385

Soil and Water Research 2.31

0.532

Veterinární medicína

0.716

0.240

IF – Impakt Faktor – Web of Science (Clarivate Analytics); SJR – SCImago Journal Rank – SCOPUS

Informace o jednotlivých časopisech a archiv čísel najdete na: Open Access CAAS Agricultural Journals (agriculturejournals.cz)

Objednávky na předplatné přijímá: Česká akademie zemědělských věd, pracoviště Slezská 7, 120 00 Praha 2
Kontakt: e-mail: redakce@cazv.cz, tel.: 227 010 427

Zpátky nahoru