skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd vydává 11 recenzovaných vědeckých  OPEN ACCESS časopisů.

V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a souvisejícími obory. Články jsou publikovány v angličtině.  Všechny články, které byly v časopisech publikovány v elektronické podobě jsou registrovány v databázi CrossRef a mají přidělena DOI čísla.
Časopisy jsou indexovány v největších světových databázích (Web of Science, Scopus, Google Scholar, CNKI, J-Gate, DOAJ, …).

Všech 11 časopisů je prezentováno v databázi SCOPUS (Elsevier) a 9 časopisů je registrováno v databázi Web of Science (Clarivate Analytics) a má přidělen Impakt Faktor.

Navštivte stránky vědeckých časopisů ČAZV na: https://www.agriculturejournals.cz/web/

  Název časopisu IF (2017) SJR (2017)
Agricultural Economics

0.706

0.431

Czech Journal of Animal Science

0.955

0.443

Czech Journal of Food Sciences

0.868

0.355

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.467

0.277

Horticultural Science

0.5

0.318

Journal of Forest Science

0.206

Plant Protection Science

1.076

0.348

Plant. Soil and Environment

1.421

0.575

Research in Agricultural Engineering

0.252

Soil and Water Research

0.882

0.379

Veterinární medicína

0.434

0.280

IF – impakt faktor – Web of Science (Thomson Reuters); SJR – SCImago Journal Rank – SCOPUS

Informace o jednotlivých časopisech a archiv čísel najdete na: www.agriculturejournals.cz

Objednávky na předplatné přijímá: Česká akademie zemědělských věd, pracoviště Slezská 7, 120 00 Praha 2
Kontakt: e-mail: redakce@cazv.cz, tel.: 227 010 427

Zpátky nahoru