skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd vydává 11 recenzovaných vědeckých  OPEN ACCESS časopisů.

V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a souvisejícími obory. Články jsou publikovány v angličtině.  Všechny články, které byly v časopisech publikovány v elektronické podobě jsou registrovány v databázi CrossRef a mají přidělena DOI čísla.
Časopisy jsou indexovány v největších světových databázích (Web of Science, Scopus, Google Scholar, CNKI, J-Gate, DOAJ, …).

Všech 11 časopisů je prezentováno v databázi SCOPUS (Elsevier) a 10 časopisů je registrováno v databázi Web of Science (Core Collection, Clarivate Analytics) z nichž 9 má přidělen Impakt Faktor.

Navštivte stránky vědeckých časopisů ČAZV na: https://www.agriculturejournals.cz/web/

  Název časopisu IF (2019) SJR (2019)
Agricultural Economics

1.106

0.45

Czech Journal of Animal Science

0.835

0.38

Czech Journal of Food Sciences

0.932

0.34

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.8

0.32

Horticultural Science

0.925

0.3

Journal of Forest Science

0.27

Plant Protection Science

1.13

0.41

Plant, Soil and Environment

1.324

0.47

Research in Agricultural Engineering

0.25

Soil and Water Research

0.982

0.35

Veterinární medicína

0.588

0.28

IF – Impakt Faktor – Web of Science (Clarivate Analytics); SJR – SCImago Journal Rank – SCOPUS

Informace o jednotlivých časopisech a archiv čísel najdete na: www.agriculturejournals.cz

Objednávky na předplatné přijímá: Česká akademie zemědělských věd, pracoviště Slezská 7, 120 00 Praha 2
Kontakt: e-mail: redakce@cazv.cz, tel.: 227 010 427

Zpátky nahoru