skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd vydává 11 recenzovaných vědeckých  OPEN ACCESS časopisů.

V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a souvisejícími obory. Články jsou publikovány v angličtině.  Články publikované od roku 2015 jsou v databázi CrossRef a mají přidělena DOI čísla. Časopisy jsou indexovány v největších světových databázích.

Všech 11 časopisů je prezentováno v databázi SCOPUS (Elsevier) a 9 časopisů je registrováno v databázi Web of Science (Thomson Reuters) a má přidělen Impakt Faktor.

Aktuálně:

    IF (2016) SJR (2016) 
  Plant, Soil and Environment 1.225   0.616
  Czech Journal of Animal Science 0.741  

0.429

  Veterinární medicína (Veterinary Medicine – Czech) 0.489   0.280
  Czech Journal of Food Sciences 0.787   0.359
  Agricultural Economics 0.789   0.553
  Journal of Forest Science  –   0.246
  Plant Protection Science 0.742   0.306
  Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 0.532   0.244
  Horticultural Science 0.566   0.294
  Research in Agricultural Engineering  –   0.262
  Soil and Water Research 0.934   0.292

IF – impakt faktor – Web of Science (Thomson Reuters); SJR – SCImago Journal Rank – SCOPUS


Informace o jednotlivých časopisech a archiv čísel najdete na: www.agriculturejournals.cz

Objednávky na předplatné přijímá: Česká akademie zemědělských věd, pracoviště Slezská 7, 120 00 Praha 2
Kontakt: e-mail: redakce@cazv.cz, tel.: 227 010 427

Redakce vědeckých časopisů – Kontakty na redaktorky a předsedy redakčních rad

Zpátky nahoru