skip to Main Content

Dne 25. 3. 2022 se uskutečnilo plenární zasedání Odboru potravinářské technologie a techniky (OPTT) a Odboru výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP) ČAZV prostřednictvím online konference. Plénum zahájil předseda výboru OPTT Ing. Petr Roubal, CSc. Na to přítomné členy pozdravil a o práci předsednictva informoval předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, PhD. Předsedové odborů Ing. Petr Roubal, CSc. a Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. seznámili členy odborů s činností v roce 2021 a 1. čtvrtletí 2022. Vyzdvihli zejména práci na Koncepci výzkumu MZe 2023+, přípravě programu ZEMĚ II a podíl na akcích v rámci Mezinárodního roku ovoce a zeleniny, kdy byly doc. Ing. Alešem Rajchlem, PhD. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, člen ČAZV) prezentovány 3 video přednášky a vypracován leták o dělení, složení i skladování ovoce a zeleniny (bližší informace naleznete na webu ČAZV v sekci Mezinárodní rok ovoce a zeleniny – 2021). V současné době probíhá příprava workshopu „Jíme s rozumem“, který se bude konat 16. 6. 2022 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty 100/7 Praha 2. Byla rovněž oceněna vysoká výzkumná aktivita členů odborů prezentovaná značným počtem řešených projektů různých poskytovatelů. Vydavatelské činnosti ČAZV a detailněji časopisu Czech Journal of Food Sciences se v samostatném vystoupení věnovala prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., editorka časopisu. Diskuse se týkala z velké části hodnocení aplikovaného výzkumu a možnosti lobování za jeho podporu. Zazněla rovněž výzva k účasti na workshopu „Jíme s rozumem“.

Ing. Petr Roubal, CSc.
předseda OPTT ČAZV

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.
předsedkyně OVOJP ČAZV

Zpátky nahoru