skip to Main Content

Dne 22. 4. 2022 se v zasedací místnosti 54/3 Technické fakulty ČZU v Praze uskutečnilo plenární zasedání Odboru zemědělské techniky a výstavby (OZTEV) ČAZV. Jednání se zúčastnilo přibližně 30 % členské základny. Program jednání spočíval v uvedení základních informací o činnosti OZTEV i celé akademie v uplynulém roce, především s ohledem na výsledky voleb. Následně byla diskutována současná situace ve vědeckém časopise Research in Agricultural Engineering. Členská základna se aktivně zapojila do řešení některých problémů v souvislosti s fungováním časopisu. Bylo také konstatováno, že v současnosti je asi jedinou cestou ke zvýšení prestiže časopisu vydávání tematicky zaměřených čísel. První tematicky zaměřené číslo je již připravováno k vydání. Také proběhla diskuse ohledně motivace vhodných kandidátů k přihlášce do OZTEV ČAZV.

prof. Dr. Ing. František Kumhála
předseda OZTEV ČAZV

Zpátky nahoru