skip to Main Content

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Journal of Forest Science

Redakční rada časopisu Journal of Forest Science proběhla dne 29. 11. 2023 formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil současný stav časopisu – počet manuskriptů v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů a vývoj citačních indexů.

ČAZV na Noci vědců

ČAZV se v pátek 6. 10. 2023 zúčastnila celorepublikové akce na osvětu a popularizaci vědy a výzkumu "Noc vědců". V Národním zemědělském muzeu v Praze představila ČAZV návštěvníkům své vědecké časopisy, seznámila je s činností akademie a děti si vyzkoušeli své znalosti v zábavných kvízech.
Zpátky nahoru