skip to Main Content

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

První letošní jednání redakční rady časopisu Horticultural Science (HORTSCI) se uskutečnilo dne 10. 6. 2021 formou videokonference. Redaktorka časopisu seznámila přítomné členy redakční rady a hosty se statistikou vydávání časopisu a jeho aktuálními bibliometrickými údaji. Členové redakční rady byli seznámeni…

Naše pole 2021 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na Celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky, jejímž partnerem je také ČAZV. Tato akce se uskuteční 15.- 16. 6. 2021 v Nabočanech, okres Chrudim. Letos se opět…

Dětská vědecká konference 🗓

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše děti na 5. ročník akce Dětská vědecká konference (DVK), která se koná dne 19. 6. 2021 v Klatovech. Smyslem akce je podpora vědeckého a intelektového nadání dětí, podpora a povzbuzení jejich zájmu o vědu a…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Veterinární medicína

Jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo 26. května 2021 formou videokonference. Šéfeditorka časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. a členové redakční rady vedli diskuzi o aktuálním vývoji časopisu a předložili návrhy týkající se kvality časopisu, směru dalšího vývoje,…

Cyklus přednášek Fenomenální včely

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus online přednášek „Fenomenální včely“. Včelaření v průběhu věků 27. 5. od 18 hod. Léčebná síla včelích produktů 3. 6. od 18 hod. Ze života včel 10. 6. od 18 hod.   Přednášky jsou zdarma. Není nutná předchozí…

Zpráva z květnového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se jednání předsednictva ČAZV konalo dne 13. 5. 2021 prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se věnovalo Cenám ministra zemědělství 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Dále se projednávaly volby…

O aktivitách ČAZV v časopise Zemědělec

V týdeníku Zemědělec (č.18/2021) vyšel článek věnovaný aktivitám ČAZV v posledních měsících. Kromě vzniku nového dvanáctého Odboru agrárních dějin popisuje článek aktivity, které v rámci letošního Mezinárodního roku ovoce a zeleniny připravuje ČAZV ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem. Jde zejména o odborné články…

Květinův den 2021 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2021, který se bude konat 23. června 2021 v Brně. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Toxikologickou sekcí…

Časopisy ČAZV jsou nově zařazeny do světových databází ProQuest

V dubnu letošního roku bylo všech 11 vědeckých časopisů vydávaných Českou akademií zemědělských věd (ČAZV) zařazeno do další významné světové databáze ProQuest. ProQuest je globální informační a technologická společnost založená v roce 1938 University of Microfilms. Databáze ProQuest obsahují disertační práce, primární…

Zpráva z dubnového jednání předsednictva ČAZV

Jednání předsednictva ČAZV se s ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru konalo dne 15. 4. 2021 prostřednictvím videokonference. V průběhu jednání se předsednictvo věnovalo Cenám ministra zemědělství 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Dále…

Zpátky nahoru