skip to Main Content

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research

Dne 21. června 2024 se pod vedením editora, profesora Kozáka, uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research (SWR), a to kombinovanou formou. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, aktuální bibliometrické údaje, další možnosti rozvoje časopisu a jeho podpora ze strany členů redakční rady.

Slavnostní vyhlášení 6. ročníku literární soutěže ČAZV

Ve středu 19. 6. 2024 odpoledne proběhlo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze slavnostní vyhlášení 6. ročníku literární soutěže na zemědělská témata pro žáky mateřských, základních a středních škol, kterou pořádá ČAZV.  Slavnostního setkání se zúčastnili vybraní autoři a autorky spolu se svými rodiči, kamarády i pedagogy a také řada významných hostů.

Naše pole

Naše pole, nejvýznamnější a největší česká přehlídka výsledků šlechtění i výzkumu, její 24. ročník se uskutečnil na polích nedaleko Zbýšova u Čáslavi.

Práce editora je pro vědecké časopisy nenahraditelná

K příležitosti významných jubileí několika časopisů byli osloveni editoři výročních časopisů s otázkami týkající se práce editora, historického vývoje časopisu i vize rozvoje časopisu do budoucna. Přinášíme Vám výběr odpovědí a zajímavostí ze všech rozhovorů.

Květinův den: Mladí odborníci diskutovali o budoucnosti vědy

V Domě zemědělské osvěty v Praze se dnes 30. května 2024 uskutečnila tradiční mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů s názvem „Květinův den“. Během pestrého programu a prezentací mohli mladí vědci sdílet své nejnovější výzkumy a diskutovat o aktuálních tématech v oblasti farmakologie a toxikologie.
Zpátky nahoru