skip to Main Content

Noc vědců 2022 🗓

Zveme Vás na další ročník Noci vědců, která se koná v pátek 30. 9. 2022 od 17:00 – 22:00 po celé České republice. Letos na téma „Všemi smysly“. ČAZV nebude ani letos na této akci chybět. Přijďte se za námi podívat a seznámit se s činností akademie do Národního zemědělského muzea v Praze.
Ing. Jiří Fiala, DrSc. (*1931, +2022)

ČAZV se loučí s váženým kolegou Ing. Jiřím Fialou, DrSc.

Pro všechny příznivce zemědělské techniky je smutnou zprávou, že nás 27. června 2022 opustil Ing. Jiří Fiala, DrSc., emeritní ředitel Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze, čestný člen OZTEV ČAZV, dlouholetý předseda Redakční rady vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering.

PEMF Konference 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na PEMF (Poprad Economic and Management Forum) Konferenci, jejímž partnerem se letos stala Komise Strategického managementu lidských zdrojů v zemědělství vytvořená při OEŘSI ČAZV.

Rybí zajímavosti města Prahy 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku a zajímavé povídání o obyčejných i vzácných druzích našich ryb, které žijí v pražských vodách. Přednáška na téma „Rybí zajímavosti města Prahy“ se koná v pondělí 26. 9. 2022 od 17h v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2.

Jaké víno by Mendel pil, kdyby révu šlechtil?

Po tímto názvem se v rámci oslav 200. výročí narození J. G. Mendela uskutečnil dne 30. 8. 2022  tradiční polní seminář pořádaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) ve zkušební stanici v Oblekovicích. Účastníky tohoto setkání jménem všech členů ČAZV pozdravil i předseda předsednictva Jan Nedělník.

ČAZV na Zemi živitelce

ČAZV se i letos prezentovala na veletrhu Země živitelka v rámci expozice Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. Návštěvníci se mohli seznámit s činností akademie, její historií a všemi 11 recenzovanými vědeckými časopisy z oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství, které ČAZV vydává.

Zpráva ze srpnového jednání předsednictva ČAZV

Dne 24. 8. 2022 se konalo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV. Již tradičně se srpnové jednání předsednictva uskutečnilo při příležitosti zahájení agrosalonu Země živitelka v jihočeském kraji, tentokrát v národním podniku Budějovický Budvar.

2nd Central European ISTRO Conference (CESTRO) 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci CESTRO (2nd Central European ISTRO Conference) a 8th International Conference of the Czech ISTRO branch na téma Trends and challenges in soil-crop management, která je spolupořádaná také ČAZV. Konference se koná 6. - 8. září 2022 v Brně.
Zpátky nahoru