skip to Main Content

Přehled vývoje Impakt faktorů časopisů ČAZV

Základním posláním ČAZV je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Hlavním úkolem ČAZV je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých zemědělských časopisů v České republice, díky kterým cíleně propaguje…

Publikujte i přes léto v našich časopisech

Publikujte v našich 11 mezinárodních odborných časopisech, které  jsou zařazeny do databází Web of Science, Scopus, CrossRef, DOAJ, GoogleScholar a dalších. V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a…

Setkání zástupců ČAZV s předsedou Senátu PČR

Předseda Senátu PČR RNDr. Miloš Vystrčil přijal dne 8. 7. 2020 zástupce předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, prof. Viléma Podrázského a Ing. Jaroslava Čepla v prostorách Valdštejnského paláce. Předseda předsednictva Jan Nedělník představil činnost akademie a účastníci dále diskutovali nad otázkami…

Medailonky odborů ČAZV

ČAZV má celkem 11 vědeckých odborů napříč zemědělstvím. Každý z nich je specifický a má v zemědělském výzkumu své nezastupitelné místo a svou historii. Nyní najdete kompletní přehled jednotlivých odborů spolu s informacemi, kdo je jeho předsedou, čím se každý…

Agricultural Economics nově v Q1 ve Scopusu

Časopis vydávaný ČAZV –  Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) byl zařazen do 1. kvartilu kategorie ekonomie, ekonometrie a finance databáze Scopus. Časopis je zároveň v druhém kvartilu kategorie zemědělských a biologických věd této databáze. Scientometrický ukazatel SJR (Scimago Journal Rank) za…

ČAZV se zúčastnila celostátní přehlídky Naše pole

Celostátní polní přehlídka odrůd a technologií Naše pole pořádaná vydavatelstvím Profi Press v Nabočanech letos oslavila 20 let svého trvání. V posledních letech je partnerem akce také ČAZV. Při zahájení dne 23. 6. pozdravil účastníky také předseda předsednictva ČAZV Jan…

ČAZV je online

V období pandemické situace v České republice a z důvodu přijatých vládních opatření nebylo možné realizovat pravidelná osobní jednání redakčních rad časopisů ČAZV ani zasedání předsednictva. ČAZV však v tomto období nijak nepolevila ve své činnosti a byla schopna se přeorientovat na jednání v online…

ČAZV se loučí s váženým kolegou Ing. Zeno Šimůnkem, CSc.

V 90. roce svého života odešel 10. června 2020 Ing. Zeno Šimůnek, CSc. Členem ČAZV byl přes 60 let, dlouhou dobu zastával funkci výzkumného náměstka ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha. Svou odbornou činnost zasvětil uplatnění bílkovin, zejména rostlinných, v lidské…

Prohlášení ČAZV k problematice sucha

Dovolujeme si Vám představit prohlášení předsednictva ČAZV k problematice sucha, které připravili členové z Odboru pedologie a vodního hospodářství ČAZV. Celé prohlášení k náhledu zde >>  

Zpátky nahoru