skip to Main Content

Zpráva z červnového jednání předsednictva ČAZV

Zasedání předsednictva ČAZV se konalo 17. 6. 2021 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7 Praha 2. Během zasedání proběhly ústní prezentace mladých vědkyň a vědců v rámci soutěže Ceny ministra zemědělství, které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

První letošní jednání redakční rady časopisu Horticultural Science (HORTSCI) se uskutečnilo dne 10. 6. 2021 formou videokonference. Redaktorka časopisu seznámila přítomné členy redakční rady a hosty se statistikou vydávání časopisu a jeho aktuálními bibliometrickými údaji. Členové redakční rady byli seznámeni…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Veterinární medicína

Jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo 26. května 2021 formou videokonference. Šéfeditorka časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. a členové redakční rady vedli diskuzi o aktuálním vývoji časopisu a předložili návrhy týkající se kvality časopisu, směru dalšího vývoje,…

Zpráva z květnového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se jednání předsednictva ČAZV konalo dne 13. 5. 2021 prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se věnovalo Cenám ministra zemědělství 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Dále se projednávaly volby…

O aktivitách ČAZV v časopise Zemědělec

V týdeníku Zemědělec (č.18/2021) vyšel článek věnovaný aktivitám ČAZV v posledních měsících. Kromě vzniku nového dvanáctého Odboru agrárních dějin popisuje článek aktivity, které v rámci letošního Mezinárodního roku ovoce a zeleniny připravuje ČAZV ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem. Jde zejména o odborné články…

Časopisy ČAZV jsou nově zařazeny do světových databází ProQuest

V dubnu letošního roku bylo všech 11 vědeckých časopisů vydávaných Českou akademií zemědělských věd (ČAZV) zařazeno do další významné světové databáze ProQuest. ProQuest je globální informační a technologická společnost založená v roce 1938 University of Microfilms. Databáze ProQuest obsahují disertační práce, primární…

Zpráva z dubnového jednání předsednictva ČAZV

Jednání předsednictva ČAZV se s ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru konalo dne 15. 4. 2021 prostřednictvím videokonference. V průběhu jednání se předsednictvo věnovalo Cenám ministra zemědělství 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Dále…

Zpátky nahoru