skip to Main Content

O aktivitách ČAZV v časopise Zemědělská škola

V aktuálním čísle časopisu Zemědělská škola č. 7, roč. 83/ březen 2021 byl publikován článek věnovaný České akademii zemědělských věd (ČAZV), která se nyní aktivně zapojuje do celosvětové osvětové kampaně Mezinárodní rok ovoce a zeleniny. ČAZV je vydavatelem 11 odborných…

Zprávy z plenárních zasedání odborů ČAZV

Zpráva z plenárního zasedání OŽV ČAZV Předseda OŽV ČAZV doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. uspořádal dne 23. 3. 2021 plenární zasedání OŽV ČAZV. Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 proběhlo plenární zasedání…

Publikace Odkaz českého zemědělství

Představujeme Vám publikaci člena Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky a také Odboru agrárních dějin ČAZV JUDr. PhDr. Antonína Kubačáka, CSc. Knihu s názvem Odkaz českého zemědělství vydalo Ministerstvo zemědělství a je určena všem, kteří pracují v  zemědělství, kteří si váží…

Seznamte se s osobnostmi, které v roce 2020 a 2021 ČAZV ocenila za jejich mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru

V průběhu února a března 2021 proběhla prostřednictvím videokonference plenární zasedání odborů ČAZV, kde byla virtuálně předána ocenění členům odborů za rok 2020 a 2021. Bohužel současná koronavirová situace neumožnila uspořádat tradiční plenární zasedání členů ČAZV osobně, a to v roce 2020…

MZe vyhlašuje pátou veřejnou soutěž ZEMĚ

Více než půl miliardy korun mohou v příštích letech získat vědecké instituce, které se zapojí do Programu aplikovaného výzkumu 2017-2025, ZEMĚ. Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje v tomto programu již pátou veřejnou soutěž. Vědkyním a vědcům v ní poskytne 517 milionů…

Staňte se fanouškem ČAZV na sociálních sítích

ČAZV se již třetím rokem prezentuje na sociálních sítích a Vy tak máte možnost sledovat aktuální informace o aktivitách ČAZV na Facebooku, Twitteru i Instagramu ČAZV. Kromě tradičních informací o aktuální činnosti ČAZV, jako jsou například právě probíhající volby do…

Zpráva z březnového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 3. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo vyhlášeným cenám ministra za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a pro…

Televizní přenos: Činnost ČAZV v toku času

Dne 4. 3. 2021 proběhlo online setkání se členskou základnou ČAZV. V rámci televizního přenosu vystoupil předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a také předseda Vydavatelské rady prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., kteří shrnuli činnost ČAZV v uplynulých letech a představili…

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – RIV 2021

V roce sběru 2021 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2021, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 8. 9. 2021.

Dopis předsednictva členské základně ČAZV

Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové České akademie zemědělských věd, jménem předsednictva ČAZV si Vás dovoluji informovat, že plánované jarní Plénum členů ČAZV jsme z důvodu stále trvajících vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nuceni zrušit. Je nám velice líto, že se…

Harmonogram voleb do výborů odborů ČAZV v roce 2021

Dovolujeme si informovat, že v roce 2021 skončí čtyřletý mandát současného předsednictva ČAZV a proběhnou volby do výborů odborů (s výjimkou Odboru vodního hospodářství) a následná volba předsedů odborů a předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV. Každý člen ČAZV může využít…

Zpráva z únorového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 2. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání předsednictva byl prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Ing. Jan Doležal, Ing. Iva Blažková, Ph.D. z…

Prohlášení OLH ČAZV k pěstování douglasky tisolisté (popřípadě dalších introdukovaných dřevin) v České republice

Tisková zpráva je částečně reakcí na tiskovou zprávu Hnutí Duha z 26. ledna 2021, varující před plošnými výsadbami douglasky. Douglaska tisolistá představuje dřevinu, jejíž ekologický ekvivalent v evropských podmínkách v podstatě chybí. V současné době je její zastoupení v českých zemích na úrovni cca…

ČAZV se rozrůstá o nový odbor agrárních dějin

ČAZV je již od svého vzniku v roce 1924 odbornou institucí, která sdružuje osobnosti zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání spolu s praktiky v oboru. ČAZV je poradním orgánem Ministerstva zemědělství a v současné době je její činnost rozdělena do 12 vědních oborů, jejichž…

Zpátky nahoru