skip to Main Content

Dne 6. 4. 2022 se v Domě zemědělské osvěty sešli členové Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI) a společně diskutovali aktivity odboru v roce 2021 a plány na rok 2022. V rámci jednání byly sumarizovány významné odborné vědecké aktivity odboru Koncepce výzkumu, vývoje a inovací MZe na období 2023+, přípravě nového Programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2024 – 2032, Kongres zemědělských ekonomů (EAAE) v roce 2021 i chystaný Kongres ve Francii a rovněž se zabývali popularizačními aktivitami OEŘSI a celé ČAZV. Mimo jiné se věnovali návrhům, jak přilákat mladé vědecké pracovníky do odboru OEŘSI, kteří by byli aktivní a ochotni se podílet na koncepcích, společných grantech a dalších popularizačních a vzdělávacích aktivitách a zapojili se do nově vznikajících komisí odboru. Dále přítomní jednali o rozšíření redakční rady časopisu Zemědělská ekonomika a o jeho dalším rozvoji. Členové OEŘSI byli vyzváni k podpoře časopisu, a to jak zasíláním odborných článků, tak lektorováním a aktivitami směřující k zatraktivnění oboru zemědělské ekonomiky.

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
předseda OEŘSI ČAZV

 

Zpátky nahoru