skip to Main Content

Informace o veřejných zakázkách ČAZV

Česká akademie zemědělských věd zveřejnila dne 30. 4. 2021 veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Zabezpečení provozu a podpory informační infrastruktury a výpočetní techniky ČAZV“.

Kompletní zadání a informace jsou dostupné na profilu zadavatele na adrese: Veřejné zakázky – E-ZAK MZE (eagri.cz)

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti zabezpečení provozu, rozvoje a podpory informační infrastruktury a výpočetní techniky České akademie zemědělských věd.
Detailní popis požadovaných služeb a odborných znalostí je k dispozici v zadávací dokumentaci, kterou naleznete níže.
Cílem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dobu neurčitou.

Předpokládaná hodnota plnění na 48 měsíců je: 960.000 Kč bez DPH.

Dokumenty ke stažení:

Termín pro podání nabídek: 21. 5. 2021 do 16h.

Forma podání nabídek: osobně nebo poštou v zalepené obálce na adresu:

Česká akademie zemědělských věd
Helena Vívodová
Slezská 100/7
Praha 2, 120 00

V případě dotazů k veřejné zakázce se, prosím, obracejte na Ing. Vendulu Prjachovou na emailu vendula.prjachova@cazv.cz nebo na telefonu 778 728 971.

Zpátky nahoru