skip to Main Content

Informace o veřejných zakázkách ČAZV

V České akademii zemědělských věd jsou plněny pouze veřejné zakázky malého rozsahu – bez stavebních prací v souladu s vnitřní směrnicí ČAZV pro zadávání veřejných zakázek 00168/2020 a Dodatku č. 1 00218/2020.

Zpátky nahoru