skip to Main Content

Informace o veřejných zakázkách ČAZV

V České akademii zemědělských věd jsou plněny pouze veřejné zakázky malého rozsahu – bez stavebních prací v souladu s vnitřní směrnicí ČAZV pro zadávání veřejných zakázek 1/2017.

Zpátky nahoru