skip to Main Content

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2024 Mezinárodním rokem velbloudovitých zvířat (IYC – International Year of Camelids). Aktivity v rámci celosvětové kampani zastřešuje Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO – Food and Agriculture Organization). Cílem celosvětové kampaně je zdůraznit, jak jsou velbloudovitá zvířata klíčová pro obživu milionů domácností ve více než 90 zemích. Od alpak po dvouhrbé velbloudy, jednohrbáky, guanaky, lamy a vikuně přispívají velbloudovití k potravinové bezpečnosti, výživě a ekonomickému růstu a zároveň mají silný kulturní význam pro komunity po celém světě.

Podrobné informace o Mezinárodním roku velbloudovitých zvířat najdete na webu FAO

Aktuality a zajímavosti

 • Video kampaně IYC
 • Zajímavosti o velbloudovitých zvířatech (zdroj: Wikipedie):
  • Velbloudovití jsou jedinou čeledí podřádu mozolnatci. Zahrnuje velbloudy, lamy a vikuně.
  • Velbloud dvouhrbý je přizpůsoben extrémním teplotám? V létě vydrží teplotu až +40°C, v zimě pak i -40°C. V horku dokáže velbloud ztratit až 25% hmotnosti svého těla.
  • Pro velbloudovité je typická jejich zvláštní chůze, tzv. mimochod, kdy se současně pohybuje přední i zadní končetina na jedné straně a tím je jejich chůze kymácivá.
  • Pro velbloudovité jsou typické dlouhé, štíhlé nohy a krk a malá hlava. Hustý kožich je chrání před sluncem i zimou. Na rozdíl od většiny sudokopytníků, kteří mají na končetinách ještě i 2. a 5. prst v podobě paspárků, mají velbloudovití zachovaný jen 3. a 4. prst a ostatní prsty mají pouze v podobě drobných kůstek.
  • Liší tím, že nejsou jako ostatní kopytníci prstochodci, ale našlapují na poslední tři články prstů kryté mozolem. To je chrání před rozpáleným povrchem, po kterém chodí, a také dovoluje chodit po písku.
  • Velbloudovití mají třídílný žaludek. Dva předžaludky – bachor a čepec – a vlastní žaludek – slez. Zvláštností jsou také speciálně upravené přední zuby a krátké slepé střevo. Zajímavou odlišností od ostatních savců jsou oválné červené krvinky, které jim tak umožňují lépe hospodařit s vodou.
  • Velbloudi a lamy žijí většinou ve stádech vedených dominantním samcem. Někdy samci vytvářejí mládenecké skupiny nebo žijí samotářsky.
  • Pro tato zvířata je charakteristické plivání jako jedna z obranných taktik. Využívají několik typů plivání, od výhrůžného plivání pouze slin až po vyprázdnění natráveného obsahu předžaludků.
  • Vzhledem k oblastem jejich výskytu nejsou zástupci této čeledi nároční na potravu, často si vystačí pouze se suchou trávou.
  • Velbloudi vydrží až 40 dní bez potravy a na rozdíl od lam také mnoho dní bez vody. Samice rodí přibližně jednou za rok jedno mládě.
  • Lamy se vyskytují v Jižní Americe, domestikované formy jsou chovány kosmopolitně. Velbloudy můžeme potkat na Blízkém východě a v severní Africe, kde polodivoce žijí velbloudi jednohrbí, a ve střední Asii, kde dosud žijí divocí velbloudi dvouhrbí, ze kterých je odvozena jeho domestikovaná forma.

 

Obrázky a výtvarné práce žáků mateřských škol na téma „Nakresli velblouda“

Vybrané obrázky a práce žáků mateřských škol, kteří se zapojili do 6. ročníku literární a obrázkové soutěže ČAZV ve školním roce 2023/2024.

                

Alžběta Víšková, 5 let, MŠ Klásek, Praha 1                                        Lukáš Brožka, 5 let, MŠ Klásek, Praha 1                                          Damian Pokorný, 4 roky, MŠ Klásek, Praha 1                                 Julie Roch, 4 roky, MŠ Klásek, Praha 1

 

              

Anna Hradilová, 6 let, MŠ Klásek, Praha 1                                       Teodor Hutňan, 5 let, MŠ Klásek, Praha 1                                       Lýdie Velemanová, 5 let, MŠ Kestřany                                            Lea Roleníková, 6 let, MŠ Kestřany 

 

             

Anna Frintová, 5 let, MŠ Kestřany                                                     Monika Slánská, 5 let, MŠ Hostivice                                               Josef Volf, 5 let, MŠ Plánice                                                             Viktorie Sedláčková, 6 let, MŠ Jinočany

 

              

Karolina Střížkova, 5 let, MŠ Jinčany                                             Vincent Šmat, 5 let, MŠ Jinočany                                                    Vojtěch Martinec, 5 let, MŠ Jinočany                                                 Rozálie Andrlíková, 6 let, MŠ Jinočany

 

                        

Meda Kuncová, 2 roky, MŠ Klásek, Praha 1                                      Karolína Krtičková, 4 roky, MŠ a ZŠ Věry Čáslavské, Praha 6                       Klára Špůrová, 3 roky, MŠ a ZŠ Věry Čáslavské, Praha 6

 

Komiks žáků MŠ Jinočany

         

Olívia Doležalová, 6 let, MŠ Jinočany                                              Jan Burian, 6 let, MŠ Jinočany                                                          Aneta Prjachová, 6 let, MŠ Jinočany                                              Rozálie Andrlíková, 6 let, MŠ Jinočany

 

          

Jonáš Černý, 6 let, MŠ Jinočany                                                         Tereza Szokalová, 6 let, MŠ Jinočany                                                 Šimon Minaříček, 6 let, MŠ Jinočany

Zpátky nahoru