skip to Main Content

Dne 23. 2. 2022 zemřel významný český rostlinný patolog a dlouholetý člen Odboru rostlinolékařství ČAZV prof. Ing. Václav Kůdela, DrSc. Prof. Kůdela působil také dlouhodobě (1990-2006) jako editor vědeckého časopisu Plant Protection Science (PPS). V roce 2007 obdržel od ČAZV zlatou medaili za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru, v roce 2011 poté také čestné členství.

Čest jeho památce.

Rozsáhlou vzpomínku na prof. Kůdelu zpracoval prof. Lebeda, současný editor PPS ČAZV, kterou si můžete přečíst zde >>

 

Zpátky nahoru