skip to Main Content

XXVI. Den VÚM 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na XXVI. Den Výzkumného ústavu mlékárenského (VÚM), který se koná ve čtvrtek 16. května 2024 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Akci pořádá Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o. ve spolupráci s ČAZV.

Květinův den 2024 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezioborovou konferenci mladých farmakologů a toxikologů „Květinův den“, který se koná 30. 5. 2024 v Praze.  Akce proběhne pod záštitou Ústavu farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárního lékařství ČAZV.

Naše pole 2024 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na 24. ročník celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky, jejímž partnerem je také ČAZV. Tato akce se uskuteční ve dnech 18.- 19. 6. 2024 Zbýšově u Čáslavi.

Závlahy – znovu objevované dědictví 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Závlahy - znovu objevované dědictví, která se koná od 12. 3. 2024 v Národním zemědělském muzeu. Nad výstavou přezval záštitu Odbor vodního hospodářství České akademie zemědělských věd.

Cesty jídla 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci k tématu šlechtického stolování, která se uskuteční 19. 9. 2024 v Národním zemědělském muzeu - Kačina. Nad vědeckou konferencí převzal záštitu Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV.

Seminář „Nové trendy ve vzdělávaní zaměstnanců“ 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací seminář na téma "Nové trendy ve vzdělávání zaměstnanců", který se koná dne 2. 2. 2024 na Žilinské univerzitě v Žilině. Seminář se koná pod záštitou Komise managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství odboru OEŘSI.

Noc vědců 2023

Zveme Vás na další ročník Noci vědců, která se koná v pátek 6. 10. 2023 od 17:00 – 22:00 po celé České republice. Letos na téma „Tajemství“. ČAZV se opět těší na všechny návštěvníky v Národním zemědělském muzeu v Praze.
Zpátky nahoru