skip to Main Content

Seznam členů odborů

Pravidla přijímání nových členů do odborů 

 • titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent
 • u odborníků bez Ph.D. minimálně 5 let praxe v oboru či ve vědě a výzkumu 
 • publikační činnost
 • nenulový h-index výhodou

Požadované dokumenty od nových členů do odborů 

 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled publikační činnosti
 • vyplnění přihlášky
 • zaslání vyplněné přihlášky na emailovou adresu cazv@cazv.cz nebo helena.vivodova@cazv.cz

Průběh procesu přijímání nových členů do odborů

 • po přijetí vyplněné přihlášky oddělením sekretariátu ČAZV je přihláška předána předsedovi odboru, do kterého se nový člen hlásí;
 • předseda odboru zasílá přihlášky k projednání všem členům výboru daného odboru;
 • členové výboru hlasují o přijetí nových členů do odboru dle Statutu a jednacího řádu ČAZV ze dne 2. 12. 2020;
 • po přijetí nových členů výborem jsou návrhy přijetí nových členů postoupeny na jednání předsednictva; 
 • předsednictvo potvrzuje přijetí nových členů do odboru; 
 • o přijetí do odborů je nový člen informován emailem;
 • maximální délka procesu přijímání nových členů do odborů  je 3 měsíce.

Přihláška člena – formulář

Zpátky nahoru