skip to Main Content

Rada ČAZV byla zrušena ke dni 30. 7. 2018. Zrušení Rady ČAZV vyplývá z nabytí účinnosti nového Statutu a jednacího řádu ČAZV.

Zpátky nahoru