skip to Main Content
  • ÚZEI a ČAZV uzavřeli v lednu 2020 smlouvu o rámcové spolupráci, jejímž smyslem je zejména propagovat činnosti obou smluvních stran ve spojení s vnímáním zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu zasazeného do historických souvislostí a poskytovat si vzájemnou informační součinnost s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o tématech zemědělství.
  • Platforma pro bioekonomiku ČR ČAZV se stala v únoru 2019 členem Platformy pro bioekonomiku České republiky.
  • Profi Press, s. r. o. je vydavatelem odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Mezi Profi Press, s. r. o. a ČAZV bylo dne 9. dubna 2018 podepsáno Memorandum o spolupráci.
  • Národní zemědělské muzeum Dne 9. ledna 2018 představitelé Národního zemědělského muzea a České akademie zemědělských věd podepsali Memorandum o spolupráci a partnerství.
  • Potravinářská komora ČR PK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. Mezi PK ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 10.10.2001.
  • Agrární komora České republiky Agrární komora České republiky je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákona 301/92 Sb. a jeho novel. Podnikatelské subjekty jsou členy AK ČR prostřednictvím okresních agrárních komor a profesních společenstev. Mezi AK ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 6.12.1995. Její aktualizace byla podepsána představiteli obou organizací dne 29.8.2013 u příležitosti výstavy Země živitelka.
  • Asociace soukromého zemědělství ČR ASZ ČR je dobrovolnou stavovskou organizací soukromých zemědělců České republiky. Mezi ASZ ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 1.4.1999.
Zpátky nahoru