skip to Main Content
 • Výživaservis, s.r.o. a ČAZV podepsaly v březnu 2023 memorandum o spolupráci. Cílem spolupráce je zprostředkovat odborné články v anglickém jazyce v časopise Czech Journal of Food Sciences pro odbornou veřejnost v českém jazyce skrze časopis Výživa a potraviny.
 • Úhlava, o.p.s. a ČAZV podepsaly v květnu 2021 rámcovou smlouvu o spolupráci. Cílem spolupráce je propagace činnosti a aktivit obou smluvních stran a zvýšení informovanost dětí, žáků a studentů o tématech zemědělství.
 • ÚZEI a ČAZV uzavřeli v lednu 2020 smlouvu o rámcové spolupráci, jejímž smyslem je zejména propagovat činnosti obou smluvních stran ve spojení s vnímáním zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu zasazeného do historických souvislostí a poskytovat si vzájemnou informační součinnost s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o tématech zemědělství.
 • Platforma pro bioekonomiku ČR ČAZV se stala v únoru 2019 členem Platformy pro bioekonomiku České republiky.
 • Profi Press, s. r. o. je vydavatelem odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Mezi Profi Press, s. r. o. a ČAZV bylo dne 9. 4. 2018 podepsáno Memorandum o spolupráci.
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, a. s. a ČAZV uzavřely dne 21. 2. 2018 smlouvu o spolupráci. Její aktualizace byla podepsána představiteli obou organizací dne 3. 9. 2021.
 • Masarykova společnost a ČAZV uzavřely dne 13. 2. 2018 memorandum o vzájemné spolupráci.
 • Národní zemědělské muzeum Dne 9. ledna 2018 představitelé Národního zemědělského muzea a České akademie zemědělských věd podepsali Memorandum o spolupráci a partnerství.
 • Dne 24. 5. 2017 bylo uzavřeno memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině v ČR, mezi kterými byla spolu s dalšími čtrnácti institucemi i ČAZV.
 • Potravinářská komora ČR PK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. Mezi PK ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 10. 10. 2001.
 • Agrární komora České republiky Agrární komora České republiky je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákona 301/92 Sb. a jeho novel. Podnikatelské subjekty jsou členy AK ČR prostřednictvím okresních agrárních komor a profesních společenstev. Mezi AK ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 6. 12. 1995. Její aktualizace byla podepsána představiteli obou organizací dne 29. 8. 2013 u příležitosti výstavy Země živitelka.
 • Asociace soukromého zemědělství ČR ASZ ČR je dobrovolnou stavovskou organizací soukromých zemědělců České republiky. Mezi ASZ ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 1. 4. 1999.
Zpátky nahoru