skip to Main Content

Rok 2022 vyhlásila Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO) Mezinárodním rokem rybolovu a akvakultury. Podle statistiky Organizace pro výživu a zemědělství se na světě komerčnímu rybolovu věnuje celkem 38 milionů rybářů a lidí chovajících ryby na farmách. Rybolov i akvakultura má v české krajině dlouhodobou tradici a historii. Produkční rybářství (akvakultura) a hospodaření v rybářských revírech jsou základními prvky rybářství v České republice. Produkční rybářství je navíc významnou součástí živočišné výroby.

ČAZV se připojuje k mezinárodní iniciativě a kampani na podporu rybolovu a akvakultury v České republice. V rámci ČAZV se tematice chovu a produkce ryb, konzumace ryb a vodohospodářství věnuje zejména Odbor živočišné výroby (OŽV), Odbor veterinárního lékařství (OVL), Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP), Odbor vodního hospodářství (OVD) a Odbor agrárních dějin (OAD).  Vědecké poznatky v oblastech živočišné výroby, chovu a produkce ryb, kvalitě rybího masa a využití vodních zdrojů v zemědělství publikují pravidelně odborné recenzované vědecké časopisy ČAZV, zejména pak Czech Journal of Animal Science (CJAS), Czech Journal of Food Science (CJFS), Soil and Water Research (SWR) a Veterinární medicína (VETMED). Vše o časopisech ČAZV najdete na www.agriculturejournals.cz

Akvakultura znamená cílené a plánované obhospodařování vodních ploch (moří, jezer, řek atd.) s cílem dosáhnout dlouhodobě stálých výnosů vodní fauny a flory (tj. ryb, humrů, raků, krabů, krevet, mušlí, řas a jiných vodních organismů). V našich zemích byly ve středověku jako první formy akvakultury zavedené rybníky a dodnes jsou u nás právě rybníky hlavním zdrojem rybí produkce. Dle Situační a výhledové zprávy Ryby (2021), kterou vydalo Ministerstvo zemědělství, dosáhla v roce 2020 produkce tržních ryb v rámci České republiky úrovně 20 401 tun. Z toho bylo vyloveno 19 257 tun ryb právě z rybníků. Kapr se podílel na celkovém objemu lovených ryb 85,1 %, lososovité ryby zaujímaly 4,5 %, býložravé ryby 4,9 %, výlov lína činil 0,7 % a dravé ryby představovaly 1,2 % z celkového výlovu. Podle odborníků na lidskou výživu je optimální spotřeba kolem 17 kg ryb na osobu a rok. Průměrná roční spotřeba ryb na jednoho obyvatele zeměkoule činí 20 kg. Statistická roční spotřeba na jednoho obyvatele Evropské unie je pouze 11 kg. V České republice je spotřeba ryb ještě nižší, neboť dlouhodobě stagnuje na hodnotě 4–5 kg.

ČAZV bude během celého roku podporovat sdílení vědeckých poznatků v oblasti rybolovu a akvakultury. Aktivity akademie se zaměří i na osvětu tohoto tématu v rámci široké veřejnosti. Mezinárodnímu roku rybolovu a akvakultury je věnována speciální sekce na webových stránkách ČAZV, kde v průběhu roku naleznete všechny důležité informace o aktualitách i připravovaných akcích v souvislosti s tímto mezinárodním rokem: https://www.cazv.cz/mezinarodni-rok-rybolovu-a-akvakultury-2022/ 

O zapojení ČAZV do aktivit k Mezinárodnímu roku rybolovu a akvakultury se dozvíte také v aktuálním čísle časopisu Zemědělská škola č. 7 z března 2022, který je dostupný zde >>

 

Zpátky nahoru