skip to Main Content

Užší spolupráci mezi vědou a praxí

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd. Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017.
Zpátky nahoru