skip to Main Content

ČAZV na Zemi živitelce

ČAZV se stejně jako v minulých letech účastní agrosalonu Země živitelka a najdete nás ve stánku Ministerstva zemědělství ČR. Přijďte se podívat, co jsme si pro Vás k této příležitosti připravili a zjistěte tak více i o činnosti naší akademie.

Zpráva ze srpnového jednání předsednictva ČAZV

Jednání předsednictva ČAZV se konalo 25. 8. 2021 v krásných prostorech Mysliveckého salonku zámku Ohrada. V průběhu jednání se předsednictvo věnovalo plánům práce předsednictva v dalším funkčním období 2021 – 2025. Dále se projednávala Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva…

Zveřejnění nových impakt faktorů časopisů ČAZV

ČAZV je podle platného Statutu a jednacího řádu ČAZV ze dne 5. prosince 2018 (č. j.: 41226/2018-MZE-14151) odbornou organizací, která zajišťuje vědeckou poradní funkci pro Ministerstvo zemědělství. Základním posláním ČAZV v oblasti její působnosti je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné…

Tisková zpráva z jednání nově zřízené komise OEŘSI

Dne 25. 6. 2021 se sešli někteří členové Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (dále OEŘSI) pod vedením předsedy OEŘSI prof. Ing. Lukáše Čechury, Ph.D., kteří se ve svém odboru zabývají stejnou specializací, a to oblastí strategického managementu lidských zdrojů.…

Třetí ročník literární soutěže ČAZV byl slavnostně vyhlášen. Nejlepší příspěvky si můžete přečíst ve speciálním čísle časopisu „České zemědělství pohledem žáků III“.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 odpoledne byly slavnostně vyhlášeny výsledky třetího ročníku literární soutěže na zemědělská témata, kterou pořádá Česká akademie zemědělských věd (ČAZV).  Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty se sešli mladí autoři a autorky spolu se svými rodiči a…

Zpráva ze zasedání Komise lesnické ekonomiky ČAZV

Ve dnech 24. - 25. 6. 2021 se v kongresovém centru zámku Křtiny konalo zasedání Komise lesnické ekonomiky ČAZV. Programem jednání prvního dne byla tato témata - Informace o činnosti ČAZV a Odboru lesního hospodářství ČAZV, Stav lesnického ekonomického výzkumu,…

Volba předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV

V květnu 2021 po volbě nových předsedů odborů probíhala v období od 17. května až do 31. května nominace na předsedu a místopředsedu předsednictva ČAZV. V rámci tohoto období byly obdrženy řádné nominace na obě funkce. Do funkce předsedy byl…

Zpátky nahoru