skip to Main Content

V úterý 22. 3. 2022 se v depozitáři Knihovny Antonína Švehly (KAŠ) v Kojeticích konalo místní kolo mezinárodní lesnické soutěže YPEF (Young People in European Forests). Organizátorem místního kola soutěže byla KAŠ společně s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Do Kojetic dorazilo 9 soutěžních skupin žáků ze základních a středních škol středočeského kraje. Skupinky musely kromě vědomostí prokázat i praktické zkušenosti a znalosti z oboru lesnictví přímo v terénu. ČAZV podpořila konání místního kola soutěže věnováním věcných odměn a naučných materiálů pro všechny zúčastněné i vítězné skupiny. Vítězné skupinky nakonec vysadily v zahradě depozitáře KAŠ mladé stromky.

  • Vítězové starší kategorie místního kola:
    Jarmila Marie Kubecová, Markéta Richterová, Adéla Janůrková – Gymnázium Mělník
  • Vítězové mladší kategorie:
    Vilém Luzar, Jiří Svach, Veronika Wiesnerová – Gymnázium Mělník

Vítězové v každé kategorii místních kol postupují dále do regionálního kola. YPEF je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době.
Více o soutěži se dozvíte na www.ypef.cz 

Zpátky nahoru