skip to Main Content

Přinášíme Vám výběr ze série krásných fotografií sladkovodních ryb z osobního archivu prof. Ing. Radima Váchy, Ph.D., předsedy Odboru pedologie ČAZV a zároveň předsedy Vydavatelské rady ČAZV. Za poskytnutí fotografií panu profesorovi velmi děkujeme.

Znáte ryby našich řek a rybníků? Zkuste si své znalosti a podívejte se na unikátní pestrobarevné fotografie. Kromě ryb nabízí fotografie i jedinečný pohled pod hladinu.

Více fotografií, zajímavostí i akcí pořádaných v rámci Mezinárodního roku rybolovu a akvakultury se dozvíte na webu ČAZV v sekci věnované tomuto Mezinárodnímu roku: https://www.cazv.cz/mezinarodni-rok-rybolovu-a-akvakultury-2022/

Zpátky nahoru