skip to Main Content

Dne 30. listopadu 2020 se konalo jednání redakční rady časopisu Research in Agricultural Engineering, které proběhlo formou videokonference. Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Dr. Ing. František Kumhála, který přivítal v redakční radě nové členy, doc. RNDr. Petra Bartoše, Ph.D a doc. Ing. Petra Kunce, Ph.D, a informoval o novém zahraničním členovi, jímž se stal prof. Nikolai I. Lebovka, DrSc.

Redaktorka seznámila zúčastněné se statistikami časopisu a připravovanými články do posledního čísla letošního ročníku. Ze statistik byl patrný zvýšený zájem o publikaci v časopisu oproti roku 2019 (zvýšený počet článků zaslaných do redakce). V roce 2020 publikovali v časopisu jak tuzemští, tak i zahraniční autoři.

Na závěr jednání editor časopisu poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci, kvalitně vypracovávané posudky a za podporu časopisu.

Zpátky nahoru