skip to Main Content

Dne 1. prosince 2020 proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics. Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Vladimír Jeníček, Dr.Sc. V rámci jednání členové redakční rady diskutovali aktuální stav a budoucí rozvoj časopisu. Členové redakční rady diskutovali možnosti rozšíření tematického záběru časopisu a byli informováni o postupu ve věci spolupráce časopisu s Kongresem EAAE 2021. Prezentována byla informace o průběhu rozšířeného jednání Vydavatelské rady ČAZV, které se konalo dne 1. 12. 2020. Závěrem jednání popřál prof. Jeníček všem zúčastněným hodně zdraví a spokojený adventní čas.

Dne 3. prosince 2020 se pod vedením editora, prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., Dr.h.c., uskutečnilo online jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, související výzvy a problémy, vývoj hodnoty impakt faktoru tohoto časopisu a další. Důležitým tématem bylo získávání kvalitních vědeckých publikací pro časopis a s tím související zvýšení jeho citovanosti, především v databázi Web of Science. Diskutovány byly též personální změny v redakční radě.

Zpátky nahoru