skip to Main Content

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 2. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání předsednictva byl prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Ing. Jan Doležal, Ing. Iva Blažková, Ph.D. z Mze a také doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., který zde zastoupil předsedu OZTEV prof. Kumhálu.

Začátek jednání předsednictva byl věnován právě společné diskusi předsednictva ČAZV s prezidentem AK ČR. Předseda předsednictva RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. představil činnost ČAZV a připomněl historickou spolupráci mezi AK ČR a ČAZV, kdy byla již v roce 1995 uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi institucemi, která byla následně aktualizována v roce 2013. Následně převzal slovo Ing. Doležal, který se ve své prezentaci soustředil na tři základní témata, a to reformu Společné zemědělské politiky, Zelený úděl (Green Deal) a ekologickou (environmentální) a ekonomickou udržitelnost. Následně probíhala diskuse všech účastníků jednání nad současnými výzvami a trendy v zemědělství. Na závěr společné diskuse zástupci obou institucí zhodnotili přínos tohoto setkání a prezident AK ČR pozval předsednictvo ČAZV na zasedání prezidia AK ČR k navazující diskusi.

Předsednictvo ČAZV se dále věnovalo kromě řádné agendy předsednictva také Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, přípravou voleb v roce 2021 a také nominacím na ocenění udělovaným za minulý I letošní rok. Nadcházející jednání předsednictva se bude konat 4. 3. 2021.

Zpátky nahoru