skip to Main Content

První zasedání předsednictva v novém roce se s ohledem na vládní opatření konalo dne 12. 1. 2021 opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D., která zde spolu s Mgr. Janem Radošem reprezentovala MZe, a také náměstek generálního ředitele NZM PhDr. Pavel Douša, Ph.D. jako zástupce Odboru agrárních dějin ČAZV. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo plánu činností v roce 2021, přípravě voleb a také Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje předsednictvo ČAZV. V rámci běžné agendy předsednictvo projednalo změny ve složení redakčních rad vydávaných časopisů a schválilo nové přihlášky členů do odborů ČAZV. Významná část jednání byla věnována také přijímání nových členů do nového odboru ČAZV, Odboru agrárních dějin, který byl zřízen ministrem zemědělství v prosinci 2020. Na jednání předsednictva bylo za členy tohoto odboru schváleno celkem 60 odborníků z řad akademiků, výzkumných pracovníků i praktiků. Nadcházející jednání předsednictva se bude konat 4. 2. 2021.

Zpátky nahoru