skip to Main Content

Dne 1. 12. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D., která zde spolu s Mgr. Janem Radošem reprezentovala MZe. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo primárně přípravě voleb v roce 2021 a Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, kterou zaštiťuje a garantuje ČAZV. V rámci běžné agendy předsednictvo projednalo změny ve složení redakčních rad vydávaných časopisů a schválilo nové přihlášky členů do odborů ČAZV. Dále byl věnován prostor také vydavatelské činnosti a plánovaným akcím v roce 2021. Nadcházející jednání předsednictva se bude konat již v novém roce, a to 12. 1. 2021.

Zpátky nahoru