skip to Main Content

Dne 24. 11. 2020 se konalo formou videokonference zasedání redakční rady časopisu Journal of Forest Science. Díky této formě se zasedání mohlo konat také za mezinárodní účasti a poprvé v historii tak bylo vedeno v anglickém jazyce. Editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.,  seznámil zúčastněné se současnou situací, a to pozitivním vývojem časopisu. Dále editor informoval členy redakční rady o personálních změnách, kdy došlo k rozšíření členské základny i ukončení členství. Snahou zůstává i nadále publikovat kvalitní vědecké články a směřovat časopis k získání Impakt Faktoru. Závěrem jednání editor poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci, za podporu časopisu a také za mimořádně vysokou účast na zasedání.

Zpátky nahoru