skip to Main Content

Výsledky hodnocení VaVaI – výzkumné organizace – 3. etapa

Na webových stránkách NAZV (www.nazv.cz) v sekci „Pro partnery“ jsou zveřejněny výsledky hodnocení VaVaI 2010 – výzkumné organizace – 3. etapa. Výstupem z třetí etapy hodnocení jsou: Tabulka č. 3 – výpis veškerých hodnocených výsledků zařazených do Hodnocení 2010, obsahující…

Zpátky nahoru