skip to Main Content

Dne 11. listopadu 2020 se pod vedením předsedkyně redakční rady a editorky časopisu prof. Ing. Evy Tůmové, CSc. uskutečnilo online jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Animal Science.

Editorka přítomné seznámila s dosavadním vývojem časopisu a vývojem hodnoty impakt faktoru a dalších hodnotících ukazatelů. Redakce časopisu v roce 2020 zaznamenala zvýšení zájmu o publikaci v časopisu (výrazný nárůst počtu článků zaslaných do redakce ve srovnání s rokem 2019), očekáván je také růst Impakt faktoru (2020).

Diskutována byla příprava tematického čísla časopisu zaměřeného na genetiku a šlechtění hospodářských zvířat, které by mělo být publikováno koncem roku 2020 u příležitosti významného životního jubilea prof. Václava Jakubce, DrSc.,  bývalého ředitele Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi a uznávaného odborníka v oblasti genetiky a šlechtění. Publikace dalšího tematického čísla, tentokrát zaměřeného na chov sladkovodních ryb je předběžně plánována v roce 2021.

Závěrem jednání editorka časopisu poděkovala členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru