skip to Main Content

Podzimní jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences proběhlo dne 26. listopadu 2020 formou videokonference. Jednání vedla předsedkyně redakční rady a editorka časopisu prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Seznámila zúčastněné s vývojem hodnoty impakt faktoru Web of Sience, který je pro časopis příznivý, dalších hodnotících ukazatelů a se současnou situací časopisu včetně stavu redakčního řízení článků. Bylo konstatováno, že je třeba dělat vše pro udržení a případné navýšení prestiže časopisu. Předsedkyně poděkovala členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru