skip to Main Content

Dne 15. prosince 2020 se konalo online zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína pod vedením editorky časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulkové, CSc. Hlavním cílem setkání bylo projednat strategické záležitosti časopisu týkající se dosažení mezinárodních standardů a sdílet vizi a přístupy k zajištění vědecké kvality časopisu. Šéfredaktorka poskytla účastníkům informace o celkovém vývoji časopisu a shrnula hodnotu a vývoj základních bibliometrických ukazatelů. Členové redakční rady předložili cenná doporučení pro budoucí vývoj časopisu. Předsedkyně redakční rady závěrem ocenila podporu časopisu ze strany členů redakční rady.

Zpátky nahoru