skip to Main Content

ČAZV a Národní zemědělské muzeum (NZM) podepsali memorandum o vzájemné spolupráci a partnerství již na začátku roku 2018. K dalšímu intenzivnímu propojení aktivit a znalostí došlo v prosinci minulého roku, kdy ČAZV a NZM připravili společně podklady pro vznik nového Odboru agrárních dějin (OAD) v rámci ČAZV. Vznik dvanáctého odboru schválil v prosinci 2020 ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Oblast agrárních dějin je velmi důležitá z hlediska poznání historie a tradic zemědělství pro uchování jeho hodnoty pro budoucí generace. Společnými silami tak chtějí ČAZV a NZM dělat osvětu široké veřejnosti o významu zemědělství, krajiny a venkova pro současný i budoucí život nás všech.

Obě instituce se připojují k mezinárodní iniciativě OSN, která vyhlásila rok 2021 jako Mezinárodní rok ovoce a zeleniny. Právě pěstování a spotřeba ovoce a zeleniny má v české krajině velký význam a hlubokou tradici. Díky jedinečné kolekci 11 vydávaných vědeckých časopisů ČAZV se můžete dozvědět aktuální vědecké poznatky z oblasti pěstování ovoce a zeleniny, a to především v časopisech Horticultural Science, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Plant Protection Science a Czech Journal of Food Sciences. NZM také vydalo řadu publikací, které se věnují ovoci a zelenině jako například naučné obrázkové statistiky o jídle a potravinách nebo o zahradnictví a zahrádkaření. V budovách muzea jsou připraveny expozice o zemědělství i gastronomii. Nabízejí k vidění modely nejrůznějších ovocných plodů a díky parafínovým modelům je možné si prohlédnout i odrůdy, které už v sadech nenajdete. Kořeny, tradice i současnost pěstování ovoce a zeleniny v české krajině přiblíží veřejnosti plánované společné aktivity ČAZV a NZM, které se právě připravují. Ať už půjde o tematické semináře, lektorské programy nebo odborné i naučné publikace a články, podrobnější informace budou včas zveřejněny na webu ČAZV, NZM a na sociálních sítích.

A jelikož je letošní rok vyhlášen rokem ovoce a zeleniny, dovolujeme si zveřejnit krátkou báseň, kterou napsal finský básník Anselm Hollo (překlad: Josef Hiršal a Bohumila Grögerová | antologie Experimentální poezie, 1967; Zdroj: https://kalendarium-poezie.webnode.cz/l/anselm-hollo).

Pomologie

Jedno jablko denně
je 365 jablek.
Jedna báseň denně
je 365 básní.
Mnoho let.
Jakýkoliv lékař vám řekne
že je lehčí sníst jablko
než udělat báseň.
Je rovněž lehčí
sníst báseň
než udělat pořádné
jablko.
Ale do toho si
od doktora
nenechte mluvit:
publikujte báseň
na vlastní jabloni.
Mějte jablko
ve své příští knize.

Zpátky nahoru