skip to Main Content

Czech Journal of Animal Science (CJAS)

Víte, že vědecký časopis Czech Journal of Animal Science (CJAS) vychází již od roku 1955? Dříve vycházel pod názvem Živočišná výroba. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 53 článků od 280 autorů. Z celkem 53 publikovaných článků bylo 40 článků od zahraničních autorů.

Agricultural Economics (AGRICECON)

Víte, že vědecký časopis Agricultural Economics (AGRICECON) vychází již od roku 1954? Dříve vycházel pod názvem Zemědělská ekonomika. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 51 článků od 169 autorů. Z celkem 51 publikovaných článků bylo 40 článků od zahraničních autorů.

Zpráva z květnového zasedání předsednictva ČAZV

Dne 3. 5. 2022 se uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV v zasedací místnosti rektorátu České zemědělské univerzity v Praze. Vzhledem k tomu, že na zasedání předsednictva navazovalo plenární zasedání členů ČAZV, byl harmonogram a rozsah projednávaných záležitostí zkrácen oproti standardním zasedáním.

Sladkovodní ryby na fotografiích prof. Radima Váchy

Přinášíme Vám výběr ze série krásných fotografií sladkovodních ryb z osobního archivu prof. Ing. Radima Váchy, Ph.D., předsedy Odboru pedologie ČAZV a zároveň předsedy Vydavatelské rady ČAZV. Za poskytnutí fotografií panu profesorovi velmi děkujeme.
Zpátky nahoru