skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) byl prezentován na konferenci „Food technology, food quality 2022: Nové trendy v úchově potravin“, která se konala 22. 2. 2022 na půdě Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze 4. Konference byla pořádána Ústavem konzervace potravin, Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha pod záštitou ministra zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR. V rámci konference byl časopis CJFS prezentován prostřednictvím vizuálního zobrazení (posteru) na obrazovkách během přestávek, kde se promítala reklamní sdělení. Účastníci mohli nahlédnout do tištěných čísel časopisu CJFS či si je odnést s sebou společně s propagačními předměty ČAZV. Společná konference vědeckých pracovníků, pracovníků potravinářského průmyslu a odborných zaměstnanců státní správy vytvořila příležitost pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského průmyslu a pro posílení spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou. 

Vedení ČAZV děkuje koeditorovi CJFS doc. Ing. Aleši Rajchlovi, Ph.D. a redaktorce časopisu Ing. Martě Stárové, Ph.D. za propagaci časopisu a celé ČAZV na této konferenci.

Zpátky nahoru