skip to Main Content

Dne 3. 3. 2022 se ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze konalo již čtvrté setkání předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR. Poprvé se však již tradiční setkání nad aktuálními otázkami českého zemědělského výzkumu konalo pod vedením nově zvoleného předsedy Zemědělského výboru Ing. Michala Kučery. Po úvodním představení všech účastníků jednání pronesl předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. prezentaci, ve které informoval o odborné a vydavatelské činnosti ČAZV, cílech v odborné vědecké oblasti i historii ČAZV. Následně představil výzkumné organizace v resortu zemědělství a problematiku financování výzkumu. Podstatná část vystoupení byla věnována také nejnovějším aplikovaným výsledkům z různých oborů zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Většina účastníků jednání se na závěr zapojila do diskuse, jejímž tématem bylo mimo jiné Green Deal nebo současná situace na Ukrajině. Členové Zemědělské výboru ocenili obsah prezentace i následnou diskusi a vyjádřili zájem o další přednášky a semináře pořádané ČAZV.

Zpátky nahoru