skip to Main Content

Ve čtvrtek 13. 1. odpoledne proběhla v Klatovech další přednáška v rámci projektu Dětské zemědělské akademie (DZA). Téma bylo „Dej o sobě vědět aneb reklama prodává“, jehož garantem byl Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV. Malí studenti z řad žáků základních škol byli velmi aktivní a čile se zapojili do diskuse o marketingu a reklamách na potraviny. Dozvěděli se, že marketing není jen reklama a jak vlastně reklama přesvědčuje. Žáci si pak v druhé polovině přednášky sami zkusili zpracovat reklamní leták na vymyšlený zemědělský produkt pro zvýšení jeho propagace a budování dobré značky. Jejich výtvory byly opravdu originální. Děti si za svou aktivitu a snahu odnesli sladké i věcné odměny.

„Jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit přednášky Dětské zemědělské akademie, kterou zaštítila ČAZV. Studenti jsou velmi šikovní, mají zájem o zemědělství, potravinářství i lesnictví, rádi diskutují s přednášejícími s cílem získat co nejvíce informací a ty si prakticky vyzkoušet. Letáky, které děti jako výstup přednášky vytvořily, jsou nádherné, kreativní a věřím, že by při prodeji svých vypěstovaných produktů na farmářských trzích uspěli“, uvedla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

DZA je unikátní projekt vzdělávání dětí v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví, který organizačně zajišťuje obecně prospěšná společnost Úhlava. ČAZV je partnerem a odborným garantem projektu. Více na www.uhlava.cz

Vedení ČAZV děkuje všem zaměstnancům ČAZV a členům OEŘSI, kteří se na přednášce a její přípravě podíleli. Další přednáška pod záštitou ČAZV se bude konat 3. 2. 2022 na téma hospodářských plodin.

Podívejte se na fotky a krásné výsledky práce studentů DZA:

 

Zpátky nahoru