skip to Main Content

Po dvouleté přestávce se dne 2. 3. 2022 setkali opět prezenčně členové ORL ČAZV, tentokrát v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.  Praha-Ruzyně.  Na jednání kromě členů odboru byla přítomna i ředitelka Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR Ing. Jitka Götzová a další její kolegové i ředitel hostitelské organizace RNDr. Mikuláš Madaras Ph.D. Předseda odboru Jan Nedělník seznámil členy s aktuálními body, které řeší předsednictvo akademie. Zaměřil se především na tvorbu Koncepce výzkumu MZe 2023+ a navazujícího programu Země II, kde v obou případech je rostlinolékařství samostatným výzkumným směrem. Ředitelka odboru paní Ing. Götzová přiblížila účastníkům priority českého předsednictví v EU ve 2. pololetí letošního roku, které se týkají rostlinolékařství. František Kocourek referoval o jednáních a závěrech Rostlinolékařské rady MZe a editor časopisu Plant Protection Science Aleš Lebeda shrnul ve své prezentaci aktuální stav časopisu, jehož je odbor garantem. Michal Hnízdil z ÚKZÚZ hovořil o aktuálním stavu novely rostlinolékařského zákona a také o aktualizaci českého názvosloví škodlivých organismů.  Odbor se bude podílet také na organizaci České a slovenské konference ochrany rostlin, která se uskuteční v září letošního roku v Brně. Bude věnována mimo jiné 200letému výročí narození J. G. Mendela. O přípravě konference referovali Aleš Lebeda a Radovan Pokorný. Účastníci jednání také minutou ticha uctili památku zesnulých kolegů prof. Veverky, doc. Benady, doc. Špačka a prof. Kůdely. Vyjádřili také solidaritu s Ukrajinou a přání rychlého ukončení konfliktu.

Jan Nedělník, předseda ORL

František Kocourek, místopředseda ORL

Zpátky nahoru