skip to Main Content

Dne 6. 1. 2022 se konalo první pravidelné zasedání předsednictva ČAZV v roce 2022, které se z důvodu zhoršené pandemické situace uskutečnilo online formou. Jednání zahájil předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník, který poděkoval přítomným za práci v uplynulém roce a popřál mnoho štěstí do roku nového. Členové předsednictva následně uctili památku kolegů, vážených odborníků, kteří nás na přelomu roku navždy opustili.
Hostem jednání byl doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., místopředseda OEŘSI ČAZV, a Mgr. Jana Rylichová z Ministerstva zemědělství. Předsednictvo se stejně jako v uplynulých měsících věnovalo finalizaci Koncepce vědy a výzkumu resortu zemědělství 2023+,  jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje předsednictvo ČAZV, a dále přípravě Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032. Podstatná část jednání byla věnována spolupráci ČAZV s Unií evropských zemědělských akademií a plánům v roce 2022 na navázání další spolupráce a diskuse se zástupci dalších subjektů, mj. také v souvislosti se jmenováním nové vlády ČR. Předsednictvo dále diskutovalo nad plánovanými akcemi v letošním roce a rozvojem vydavatelské činnosti ČAZV.

Další zasedání předsednictva ČAZV proběhne 3. 2. 2022.

Zpátky nahoru