skip to Main Content

Činnost odborů České akademie zemědělských věd (ČAZV) a podpora zemědělského aplikovaného výzkumu byly hlavními tématy jednání ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Mgr. Heleny Langšádlové a jejího náměstka profesora Štěpána Jurajdy s předsedou a místopředsedou předsednictva ČAZV Janem Nedělníkem a Vilémem Podrázským. V průběhu setkání byl diskutován význam aplikovaného výzkumu v širokém spektru zemědělství, lesnictví a potravinářství. Zástupci předsednictva ČAZV představili paní ministryni některé z nejnovějších výsledků, které jsou již viditelné v zemědělské praxi. Dále paní ministryni seznámili s přípravou nové Koncepce vědy a výzkumu resortu zemědělství 2023+ a navazujícího Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032. Předmětem diskuse byla také Metodika 17+ a její implementace na resortní úroveň.  V diskusi také zazněla témata spojená s bioekonomikou a cirkulární ekonomikou. Představitelé předsednictva ČAZV pozvali paní ministryni na návštěvu akademie i k účasti na připravovaném květnovém plenárním zasedání členů ČAZV a vyjádřili připravenost k další diskusi nad problematikou zemědělského výzkumu.

Zpátky nahoru